Question: Galaxy-User Submission
0
gravatar for Oya Uyguner
5.8 years ago by
Oya Uyguner10
Oya Uyguner10 wrote:
I would like to enroll, galaxy-user mailing list. Regards, Z. Oya Uyguner Department of Medical Genetics Istanbul Medical Faculty Istanbul University Bu elektronik posta ve beraberinde iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafindan alinmasi amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kisinin kullanimi içindir.Eger söz konusu yetkili alici degilseniz bu elektronik postanin içerigini açiklamaniz, kopyalamaniz, yönlendirmeniz ve kullanmaniz kesinlikle yasaktir ve bu elektronik postayi derhal silmeniz gerekmektedir. ISTANBUL ÜNIVERSITESI bu mesajin içerdigi bilgilerin dogrulugu veya eksiksiz oldugu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne sekilde olursa olsun içeriginden, iletilmesinden, alinmasindan ve saklanmasindan sorumlu degildir. Bu mesajdaki görüsler yalnizca gönderen kisiye aittir ve ISTANBUL ÜNIVERSITESI'nin görüslerini yansitmayabilir. --------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------!
galaxy • 420 views
ADD COMMENTlink modified 5.8 years ago by Jennifer Hillman Jackson25k • written 5.8 years ago by Oya Uyguner10
0
gravatar for Jennifer Hillman Jackson
5.8 years ago by
United States
Jennifer Hillman Jackson25k wrote:
Hello Oya, This wiki has links to where you can add yourself to the list. http://wiki.galaxyproject.org/MailingLists#Subscribing_and_Unsubscribi ng Other general info about mailing lists: http://wiki.galaxyproject.org/Support#Mailing_Lists Best, Jen Galaxy team -- Jennifer Hillman-Jackson Galaxy Support and Training http://galaxyproject.org
ADD COMMENTlink written 5.8 years ago by Jennifer Hillman Jackson25k
Please log in to add an answer.

Help
Access

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.
Powered by Biostar version 16.09
Traffic: 142 users visited in the last hour